logo
ucho   logo bip

 Decyzja

z dnia 14.04.2021 r. nr ABŚ.6222.1.2021 zmieniająca pozwolenie zintegrowane z 10.08.2018 r. znak ABŚ.6222.1.2018 dla AGRO – HANDEL Sp. z o. o. na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności przetwarzania ponad 50 ton masy ubojowej na dobę oraz instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z ww. instalacji na terenie zakładu zlokalizowanego w miejscowości Mościszki 18.

Treść decyzji

Załącznik do decyzji