logo
ucho   logo bip

Decyzja

z dnia 05.07.2021 r. nr ABŚ.6222.3.2021 zmieniająca pozwolenie zintegrowane z 17.07.2017 r. znak ABŚ.6222.1.2017 dla Wytwórni Pasz „Lira” Sp. z o. o. na prowadzenie instalacji do obróbki lub przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia roślinnego o zdolności  produkcyjnej ponad 300 Mg wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej w miejscowości Krzywiń, przy ul. Chłapowskiego 36.

Treść decyzji