logo
ucho   logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Nazwa, dane adresoweModyfikacja dokumentu2003-07-22 09:55:39Paweł Pawlak
Nazwa, dane adresowePublikacja dokumentu2003-07-22 09:34:58Paweł Pawlak
Nazwa, dane adresoweModyfikacja dokumentu2003-07-22 09:34:35Paweł Pawlak
TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ ORAZ POZOSTAŁYCH KOMISJI STAŁYCHPublikacja dokumentu2003-07-22 08:36:39Magdalena Masłowska
TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ ORAZ POZOSTAŁYCH KOMISJI STAŁYCHModyfikacja dokumentu2003-07-22 08:36:29Magdalena Masłowska
Regulamin organizacyjnyUtworzenie dokumentu2003-07-22 08:07:21Małgorzata Schwarz
podstawy prawne działaniaModyfikacja dokumentu2003-07-22 07:49:35Małgorzata Schwarz
PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA ROK 2003Publikacja dokumentu2003-07-21 15:27:44Magdalena Masłowska
PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA ROK 2003Utworzenie dokumentu2003-07-21 15:25:50Magdalena Masłowska
PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH NA 2003 ROKPublikacja dokumentu2003-07-21 15:17:19Magdalena Masłowska
PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH NA 2003 ROKUtworzenie dokumentu2003-07-21 15:17:02Magdalena Masłowska
PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH NA 2003 ROKUtworzenie dokumentu2003-07-21 15:14:21Magdalena Masłowska
PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA ROK 2003Publikacja dokumentu2003-07-21 15:10:51Magdalena Masłowska
PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA ROK 2003Utworzenie dokumentu2003-07-21 15:10:16Magdalena Masłowska
PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2003Publikacja dokumentu2003-07-21 15:07:29Magdalena Masłowska
PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2003Utworzenie dokumentu2003-07-21 15:06:55Magdalena Masłowska
STANOWISKA RADY POWIATU W SPRAWACH PUBLICZNYCHPublikacja dokumentu2003-07-21 15:01:28Magdalena Masłowska
STANOWISKA RADY POWIATU W SPRAWACH PUBLICZNYCHUtworzenie dokumentu2003-07-21 15:01:08Magdalena Masłowska
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓWPublikacja dokumentu2003-07-21 14:44:37Magdalena Masłowska
KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓWModyfikacja dokumentu2003-07-21 14:44:22Magdalena Masłowska