logo
ucho   logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB TRANSPORTU ODPADÓWPublikacja dokumentu2005-09-28 14:36:36Sylwia Kościańska
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIERANIA LUB TRANSPORTU ODPADÓWUtworzenie dokumentu2005-09-28 14:36:17Sylwia Kościańska
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓWPublikacja dokumentu2005-09-28 14:29:11Sylwia Kościańska
WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODZYSKU LUB UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓWUtworzenie dokumentu2005-09-28 14:29:00Sylwia Kościańska
WNIOSEK O DOTACJĘ Z BUDŻETU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI, KULTURY, PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIAPublikacja dokumentu2005-09-28 14:23:56Sylwia Kościańska
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez StarosPublikacja dokumentu2005-09-28 14:23:47Sylwia Kościańska
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez StarosPublikacja dokumentu2005-09-28 14:23:40Sylwia Kościańska
WNIOSEK O DOTACJĘ Z BUDŻETU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE: KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI, KULTURY, PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIAUtworzenie dokumentu2005-09-28 14:23:22Sylwia Kościańska
ZATWIERDZANIE PROGRAMÓW GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMIPublikacja dokumentu2005-09-28 14:22:55Sylwia Kościańska
ZATWIERDZANIE PROGRAMÓW GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMIModyfikacja dokumentu2005-09-28 14:22:46Sylwia Kościańska
ZATWIERDZANIE PROGRAMÓW GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMIUtworzenie dokumentu2005-09-28 14:21:42Sylwia Kościańska
LEGITYMACJE DOKUMENTUJĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIPublikacja dokumentu2005-09-28 14:20:12Małgorzata Schwarz
LEGITYMACJE DOKUMENTUJĄCE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIModyfikacja dokumentu2005-09-28 14:20:06Małgorzata Schwarz
Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnieńPublikacja dokumentu2005-09-28 14:19:20Małgorzata Schwarz
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez StarosUtworzenie dokumentu2005-09-28 14:19:15Małgorzata Schwarz
Orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnieńModyfikacja dokumentu2005-09-28 14:19:11Małgorzata Schwarz
WYDAWANIE POZWOLEŃ NA WYTWARZANIE ODPADÓWPublikacja dokumentu2005-09-28 14:17:34Sylwia Kościańska
KARTY PARKINGOWEPublikacja dokumentu2005-09-28 14:17:22Małgorzata Schwarz
WYDAWANIE POZWOLEŃ NA WYTWARZANIE ODPADÓWUtworzenie dokumentu2005-09-28 14:17:22Sylwia Kościańska
KARTY PARKINGOWEModyfikacja dokumentu2005-09-28 14:17:12Małgorzata Schwarz
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2015-09-15 00:16:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: (0)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Kruszyna (2016-02-18 13:06:13)