logo
ucho   logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Dostęp do informacji publicznejUtworzenie dokumentu2020-02-11 07:16:28Anna Nowaczyk-Żak
REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Z TERENU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGOModyfikacja dokumentu2020-02-10 15:21:52Katarzyna Karolczak
OGÓLNY SCHEMAT KONTROLI PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓWModyfikacja dokumentu2020-02-10 15:13:19Katarzyna Karolczak
MIĘDZYNARODOWE PRAWO JAZDYModyfikacja dokumentu2020-02-10 15:12:58Katarzyna Karolczak
WYDANIE PROFILU KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK)Modyfikacja dokumentu2020-02-10 15:12:36Katarzyna Karolczak
WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY, ZMIANA DANYCH ZAWARTYCH W PRAWIE JAZDYModyfikacja dokumentu2020-02-10 15:12:09Katarzyna Karolczak
WYDANIE ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDYModyfikacja dokumentu2020-02-10 15:11:43Katarzyna Karolczak
WYMIANA PRAWA JAZDY Z ART. 15 USTAWY O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI - POTWIERDZENIE UZYSKANIA KWALIFIKACJI DLA KIEROWCÓW ZAWODOWYCHModyfikacja dokumentu2020-02-10 15:11:10Katarzyna Karolczak
WYMIANA PRAWA JAZDYModyfikacja dokumentu2020-02-10 15:10:31Katarzyna Karolczak
WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNEModyfikacja dokumentu2020-02-10 15:10:00Katarzyna Karolczak
WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGOModyfikacja dokumentu2020-02-10 15:09:23Katarzyna Karolczak
WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIEModyfikacja dokumentu2020-02-10 15:08:41Katarzyna Karolczak
WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB SAMOCHODEM OSOBOWYMModyfikacja dokumentu2020-02-10 15:08:03Katarzyna Karolczak
ZMIANA TREŚCI LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO RZECZY/OSÓB (DOT. LICENCJI WYDANYCH PRZED 16.08.2013R.)Modyfikacja dokumentu2020-02-10 15:07:19Katarzyna Karolczak
WYDANIE LICENCJI NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZY (SPEDYCJA)Modyfikacja dokumentu2020-02-10 15:06:26Katarzyna Karolczak
WYDANIE / ZMIANA TREŚCI ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE OSÓB LUB RZECZYModyfikacja dokumentu2020-02-10 15:05:30Katarzyna Karolczak
WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDU NIENORMATYWNEGOModyfikacja dokumentu2020-02-10 14:58:44Katarzyna Karolczak
REJESTRACJA (PIERWSZA) NOWEGO POJAZDUModyfikacja dokumentu2020-02-10 14:56:45Katarzyna Karolczak
REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICYModyfikacja dokumentu2020-02-10 14:55:53Katarzyna Karolczak
REJESTRACJA (PRZEREJESTROWANIE) UŻYWANEGO POJAZDUModyfikacja dokumentu2020-02-10 14:55:00Katarzyna Karolczak
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2015-09-15 00:16:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: (0)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Kruszyna (2016-02-18 13:06:13)