logo
ucho   logo bip
Architektury Budownictwa
Wniosek o ustalenie niezbędności wejścia na sasiednią działkę.
                             
 
 
KARTA INFORMACYJNA 
WNIOSKU O USTALENIE NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO SĄSIEDNIEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NIERUCHOMOŚCI ORAZ WARUNKÓW KORZYSTANIA Z TEGO BUDYNKU, LOKALU LUB NIERUCHOMOŚCI
I. Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
      ( Dz. U. z 2013.1409 ),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013.267 );
 
II. Wymagane dokumenty
ˇ    Wniosek,
ˇ    Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością ( PB3),
ˇ    Mapa sytuacyjna z opisem planowanych do przeprowadzenia robót,
 
III. Opłaty
Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 Poz. 1635)
 
IV. Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki.
W ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska, tel. (065) 512 74 28
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38,  II piętro
pok.  nr  205  - dla spraw związanych z Gminą Kościan oraz  Gminą Czempiń
pok. nr 208 - dla spraw związanych z Miastem Kościan, Miastem i Gminą Krzywiń oraz  Miastem i Gminą Śmigiel
pok. nr 209
 
VI. Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Starosty Kościańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
VII. Dodatkowe informacje
ˇ    wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy al. Kościuszki 22, pok. nr 117,
  • postępowanie prowadzone jest w odpowiednim pokoju wydziału, przy ul Gostyńskiej 38,
  • wymagane dokumenty składa się osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty.

     7_-_wniosek_na_niezbednosc_wejscia_na_teren_sasiada.doc

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Rau (2005-09-29 12:17:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Rau (2015-08-20 09:23:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Rau (2015-08-20 09:23:07)
Lista wiadomości