logo
ucho   logo bip
Architektury Budownictwa
Wniosek o potwierdzenie pow. użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkalnego.
                             
 
 
KARTA INFORMACYJNA 
WNIOSKU O POTWIERDZENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ I WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO DOMU JEDNORODZINNEGO DLA CELÓW DODATKU MIESZKANIOWEGO
I. Podstawa prawna
  • Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.
      ( Dz. U. nr 156, poz. 1817),
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013.267 );
 
II. Wymagane dokumenty
ˇ    Wniosek ( druk nr 6B ),
 
III. Opłaty
 
ˇ    bez opłat
 
IV. Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki.
W ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska, tel. (065) 512 74 28
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38,  II piętro , pok. 205
 
VI. Tryb odwoławczy
-
VII. Dodatkowe informacje
ˇ    wniosek wraz z dokumentami należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kościanie, przy al. Kościuszki 22, pok. nr 117,
  • postępowanie prowadzone jest w pokoju nr 205 wydziału, przy ul Gostyńskiej 38,
  • wymagane dokumenty składa się osobiście, przez pełnomocnika lub za pośrednictwem poczty.
  • Po wpłynięciu wniosku pracownik ustala termin wizji i dokonania pomiaru, następnie wydawane jest zaświadczenie

      Wniosek o wyd. zaświadczenia dla celów dodatku mieszkaniowego.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Rau (2005-09-29 11:45:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Rau (2015-08-20 09:21:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Krzysztof Rau (2015-08-20 09:21:45)
Lista wiadomości