logo
ucho   logo bip

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako instalacja BT30278 KOŚCIAN POŁUDNIE zlokalizowanej w Kościanie przy ul. Młyńskiej 12, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152 b ustawy Prawo ochrony środowiska)

Instalacja BT30278 KOŚCIAN POŁUDNIE