logo
ucho   logo bip

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako instalacja KSN3081 zlokalizowanej Starym Bojanowie, dz. ewid. 350/3 eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152 b ustawy Prawo ochrony środowiska)

Instalacja KSN3081