logo
ucho   logo bip
Instalacje wytwarzające pola elektromagnetyczne

Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako instalacja KSN3002 zlokalizowanej w miejscowości Kościan, przy ul. Północnej 1, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152 b ustawy Prawo ochrony środowiska)

Zgłoszenie zmiany danych w instalacji KSN3002