logo
ucho   logo bip

Zgłoszenie zmiany danych w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako instalacja 43936 (65122N!) PLS_KOSCIAN_KIELCZEWO zlokalizowanej w miejscowości Kościan dz. 4509, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152 b ustawy Prawo ochrony środowiska)

Zgłoszenie zmian danych w instalacji (655122N!)