logo
ucho   logo bip

Zgłoszenie zmiany danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako instalacja 40735 CZEMPIN (65235 PLS_CZEMPIN_JAROGNIEWICE) zlokalizowanej w Jarogniewicach dz. ewid. 472/3, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152 b ustawy Prawo ochrony środowiska)

 Instalacja 40735 CZEMPIN 65235 PLS_CZEMPIN_JAROGNIEWICE