logo
ucho   logo bip

Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne

Zgłoszenie zmiany danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako instalacja BT33714_ŚMIGIEL zlokalizowanej w Śmiglu, dz. ewid. 628 eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152 b ustawy Prawo ochrony środowiska)

Zgłoszenie zmiany danych dla instalacji BT33714_ŚMIGIEL