logo
ucho   logo bip

Zgłoszenie zmiany danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako instalacja KSN3001 zlokalizowanej w Kościanie, ul. Bernardyńskiej 2, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152 b ustawy Prawo ochrony środowiska)

Zgłoszenie zmian danych dla instalacji KSN3001