logo
ucho   logo bip

Zgłoszenie zmiany danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako instalacja KSN3005 zlokalizowanej w Kiełczewie, dz. ewid. 384 eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152 b ustawy Prawo ochrony środowiska)

Instalacja KSN3005 Kiełczewo