logo
ucho   logo bip

Zgłoszenie zmiany danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako instalacja OR Czempiń ACC zlokalizowanej w Piotrkowicach dz. ewid. 135/30 eksploatowanej przez Polską Agencje Żeglugi Powietrznej (udostępnione zgodnie z art. 152 b ustawy Prawo ochrony środowiska)

Instalacji OR Czempiń ACC