logo
ucho   logo bip

Instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne

Zgłoszenie zmiany danych dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako instalacja KSN3005 zlokalizowanej w Kiełczewie, dz. ewid. 384 eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152 b ustawy Prawo ochrony środowiska)

Zgłoszenie zmian danych dla instalacji KSN3005 Kiełczewo