logo
ucho   logo bip

Zgłoszenie zmian dla instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako instalacja BT33122 WYDOROWO zlokalizowanej w  miejscowości Wydorowo 21, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152 b ustawy Prawo ochrony środowiska)

Instalacja BT33122 WYDOROWO