logo
ucho   logo bip
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

 

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia (pdf, doc)
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej (pdf, doc)
  • Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej (pdf, doc)
  • Oświadczenie przedsiębiorcy (pdf, doc)
  • Oświadczenie o pomocy de minimis (pdf, doc)