logo
ucho   logo bip
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

 

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia (pdf, doc)
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej (pdf, doc)
  • Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej (pdf, doc)
  • Oświadczenie przedsiębiorcy (pdf, doc)
  • Oświadczenie o pomocy de minimis (pdf, doc)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Joanna Cybulska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mikołaj Szymkowiak (2019-04-02 10:27:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Mikołaj Szymkowiak (2019-04-02 11:22:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2019-04-02 11:24:26)