logo
ucho   logo bip
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
 
I. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314),

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).

 

II. Wymagane dokumenty:

-                      Wniosek strony,

-                      Odpis KW nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia,

-                      Odpis KW lokalowej.

 

III. Opłaty:

Opłata skarbowa 10 złotych za wydanie decyzji.

 

IV. Termin załatwienia sprawy:

Od 6 do 12 miesięcy

 

V. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe Kościanie

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami

Budynek Starostwa Al. Kościuszki 22, pokój nr 22, parter

Magdalena Owsianna

magdalenaowsianna@powiatkoscian.pl

tel. (065) 511 08 84 wew. 23

 

VI. Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem Starosty Kościańskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

VII. Dodatkowe informacje:

brak

 

Druk wniosku o przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności nieruchomości (pdf, doc)
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (2012-04-18 11:35:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2014-08-18 11:20:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2020-03-13 09:58:45)