logo
ucho   logo bip
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA I POWIATU

 

I. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości – (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z późn. zm.).

 

II. Wymagane dokumenty:

brak

 

III. Opłaty:

brak

 

IV. Termin załatwienia sprawy:

Sprawa załatwiana jest w trybie cywilno-prawnym, nie obowiązują terminy kodeksu postępowania administracyjnego. Średni czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności do przeprowadzenia przetargu wynosi około 6 miesięcy.

 

V. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Referat ds. Gospodarki Nieruchomościami

Budynek Starostwa – Al. Kościuszki 22, pokój nr 22, parter

Ewa Leonarczyk

ewaleonarczyk@powiatkoscian.pl

tel. (065) 511 08 84 wew. 23

 

VI. Tryb odwoławczy:

brak

 

VII. Dodatkowe informacje:

Organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej. Organem reprezentującym Powiat w sprawie gospodarki nieruchomościami jest Zarząd. Nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu w szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży. Postępowanie prowadzone jest z urzędu.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Leonarczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (2012-04-18 11:41:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Paweł Pawlak (2014-08-18 11:20:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2020-03-13 09:58:15)