logo
ucho   logo bip
Wydanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego
WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
WYDANIE WYPISÓW I WYRYSÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BYDYNKÓW ORAZ UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
  • Opis sprawy (pdf, doc)

  • Druk wniosku o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków - formularz EGiB (pdf)
  • Opłatę za pełnomocnictwo w wysokości 17,00 zł należy uiszczać na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kościan:
          Gmina Miejska Kościan
          al. Kościuszki 22
          64-000 Kościan
          numer konta: 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004
  • Wydanie pozostałych danych oraz map: 

- Druk wniosku o udostepnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - formularz P (pdf) oraz jeden z poniższych zależnie od rodzaju zamawianych danych: 

* Druk o uszczegółowienie wniosku o udostępnienie zbiorów danych bazy danych EGiB - formularz - P1 (pdf)

* Druk o uszczegółowienie wniosku o udostępnienie mapy ewidencji grutnów i budynków lub mapy zasadniczej - formularz P3 (pdf, Wypełniony wniosek)

* Druk o uszczegółowienie wniosku o udostępnienie rejestru cen i wartości nieruchomości - formularz P4 (pdf)

* Druk o uszczegółowienie wniosku o udostępnienie innych materiałów - formularz P8 (pdf)

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (2012-04-18 11:50:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ślotała (2015-06-15 09:20:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2018-11-07 09:23:27)