logo
ucho   logo bip
WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANIU/NIEPOSIADANIU GRUNTÓW ROLNYCH

 

I. Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 291).

 

II. Wymagane dokumenty:

Wniosek osoby starającej się o świadczenie rentowe lub emerytalne

Druk wniosku o wydanie zaświadczeń o posiadaniu/nieposiadaniu gruntów rolnych (pdf, doc)

 

III. Opłaty:

Zwolnione z opłat na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 291).

 

IV. Termin załatwienia sprawy:

7 dni

 

V. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan

Budynek Starostwa al. Kościuszki 22, pokój nr 22, parter

Magdalena Migdałek, Karolina Wertz

(karolinawertz@powiatkoscian.plmagdalenamigdalek@powiatkoscian.pl lub osrodek@powiatkoscian.pl ) tel. (65) 511-08-84 wew. 19, 49

 

VI. Tryb odwoławczy:

Brak

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (2012-04-18 12:08:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ślotała (2014-08-27 11:46:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-02-26 12:11:59)