logo
ucho   logo bip
Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych/zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych/wnioski o uwierzytelnienie materiałów
ZGŁASZANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH / ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU PRAC GEODEZYJNYCH / WNIOSKI O UWIERZYTELNIENIE MATERIAŁÓW
 
ZGŁASZANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH / ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU PRAC GEODEZYJNYCH / WNIOSKI O UWIERZYTELNIENIE MATERIAŁÓW
 • Opis sprawy (pdf, doc)
 • Druk zgłoszenia prac geodezyjnych (pdf, xls)
 • Druk zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych (pdf)
 • Druk wniosku o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub kartograficznych (pdf)
 • Protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (pdf )
 • Wzór opisu mapy do celów projektowych (pdf)
 • Druk wniosku o zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną (pdf, doc)
 • Wykaz współrzędnych punktów granicznych:   

- informacja o wymaganych atrybutach (pdf)

- opis atrybutów punktów granicznych  (pdf)

- wzór wykazu współrzędnych (doc)

Przydatne aplikacje:

- Elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych

Aplikacja i.Kerg - uwaga nowy adres!!!  ikerg.powiatkoscian.pl

- Generator wsadów, program Geo-Info Delta dla Powiatu Kościańskiego, wgrywanie współrzędnych geodezyjnych http://77.65.65.86:82/

- Serwis WMS

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (2012-04-18 13:12:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ślotała (2015-02-05 08:52:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2019-06-10 11:05:01)