logo
ucho   logo bip
ZGŁASZANIE PRAC GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH / ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU PRAC GEODEZYJNYCH / WNIOSKI O UWIERZYTELNIENIE MATERIAŁÓW
 
 
I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).

 

II. Wymagane dokumenty:

- Zgłoszenie pracy geodezyjnej - 1 egzemplarz wraz z załącznikami,

- Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

 III. Opłaty:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 z późn. zm.).

IV. Termin załatwienia sprawy:

 • Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materiałami zasobu", dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której mowa w art. 40a ust. 1.
 • Weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:
  1) do 1 ha - nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
  2) powyżej 1 ha do 10 ha - nie później niż w terminie 10 dni roboczych,
  3) powyżej 10 ha - nie później niż w terminie 20 dni roboczych

 V. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe w Kościanie

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Budynek Starostwa Al. Kościuszki 22, pokój nr 22, parter

Mikołaj Szymkowiak

mikolajszymkowiak@powiatkoscian.pl

osrodek@powiatkoscian.pl

tel. (65) 511 08 84 wew. 20

 

V. Tryb odwoławczy:

Brak

 

 VI. Dodatkowe informacje:

Prace geodezyjne i kartograficzne można zgłaszać na drukach - „ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ” - osobiście w pokoju nr 22 lub za pomocą usługi iKerg - droga elektroniczną po zawarciu umowy.

 • Druk zgłoszenia prac geodezyjnych (pdf, xls)
 • Druk zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (pdf, docx)
 • Wzór opisu mapy do celów projektowych (pdf)
 • Druk wniosku o zgłoszenie prac geodezyjnych drogą elektroniczną (pdf, doc)

Przydatne aplikacje:

- Elektroniczne zgłaszanie prac geodezyjnych

Aplikacja i.Kerg - uwaga nowy adres!!!  ikerg.powiatkoscian.pl

- Generator wsadów, program Geo-Info Delta dla Powiatu Kościańskiego, wgrywanie współrzędnych geodezyjnych http://77.65.65.86:82/

- Serwis WMS

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Mikołaj Szymkowiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Krzysztof Ślotała (2012-04-18 13:12:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Krzysztof Ślotała (2015-02-05 08:52:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mikołaj Szymkowiak (2021-09-09 09:54:19)