logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
DOKONANIE/WYKREŚLENIE ADNOTACJI O PRZYSTOSOWANIU POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM
KARTA INFORMACYJNA
Dokonanie/wykreślenie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
 
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2018r., poz. 1990 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U.z 2019r., poz. 2130 ze zmianami)

II. Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym stanowiące podstawę do wykreślenia adnotaji,
 • faktura lub rachunek za montaż w/w instalacji,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dowód tożsamości,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

III. Opłaty:

Opłat za dokonanie adnotacji nie pobiera się.

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.

 

 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
Dokonanie wpisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Ewelina Pawłowska, Jagoda Kozłowska, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk, Maria Łopuszewska
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również zapisać tutaj .
 
VI. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
 
VII. Dodatkowe informacje:
 
W przypadku, gdy termin następnego badania technicznego pojazdu wpisany w dowodzie rejestracyjnym przekracza rok od daty montażu instalacji gazowej, istnieje konieczność skrócenia terminu następnego badania technicznego do roku. W takim wypadku organ rejestrujący zgodnie z przepisami zamieszcza w dowodzie rejestracyjnym termin następnego badania technicznego, ustalając ten termin na rok od dnia montażu instalacji.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2008-12-05 12:58:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 07:54:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2020-01-02 07:58:25)
Lista wiadomości