logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
DOKONANIE LUB WYKREŚLENIE WPISU DO DOWODU REJESTRACYJNEGO ADNOTACJI: HAK, L, TAXI
 KARTA INFORMACYJNA
Dokonanie lub wykreślenie wpisu w dowodzie rejestracyjnym adnotacji: HAK, L, TAXI
 
 
I. Podstawa prawna 
 • Ustawa  z dnia  20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r., poz. 110),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r., poz. 2130)
 
II. Wymagane dokumenty
 
 Wypełniony wniosek oraz:
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu - jeżeli została wydana,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, stanowiące podstawę do wpisania odpowiedniej adnotacji,
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, stanowiące podstawę do wykreślenia odpowiedniej adnotacji (dotyczy wykreślenia adnotacji L),
 • oświadczenie własciciela o zdemontowaniu (dotyczy wykreślenia adnotacji HAK i TAXI),
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC. 
III. Opłaty
 
    Opłat za dokonanie wpisu/wykreślenia nie pobiera się.
 
W przypadku działania przez przedstawiciela - płata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
 
Dokonanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Jagoda Kozłowska, Maciej Werner, Ewelina Pawłowska, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk, Maria Łopuszewska
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 

W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.

Na wizytę można się również umówić tutaj .

 
VI. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Katarzyna Karolczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Katarzyna Karolczak (2010-10-21 13:53:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 07:55:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2020-02-10 14:48:36)
Lista wiadomości