logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
DOKONANIE ADNOTACJI VAT 1 - 2
 
KARTA INFORMACYJNA
Dokonanie adnotacji VAT 1 - 2 
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2020r., poz. 110),
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.z 2017r. poz. 1221 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U.z 2016r., poz.138),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r., poz. 2130)

II. Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:
 • dowód rejestracyjny pojazdu,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez   Okręgową Stację Kontroli Pojazdów, potwierdzające, iż pojazd spełnia jeden z określonych niżej warunków:

 

1a. Jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu

       ładunków ścianą lub trwałą przegrodą. klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu

       drogowym do podrodzaju wielozadaniowy lub van,

 

1b. Jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu

       ładunków ścianą lub trwałą przegrodą. Z otwartą częścią do przewozu ładunków,

 

2.    kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu

       ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

 

 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dowód tożsamości,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

III. Opłaty:

Opłat za dokonanie wpisu nie pobiera się.
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.
 
Kasa czynna: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00
 
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
Dokonanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i kracie pojazdu, jeżeli była wydana, następuje niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Ewelina Pawłowska, Jagoda Kozłowska, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk, Maria Łopuszewska
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg funkcjonuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również umówić tutaj .
 
VI. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje. 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2008-12-21 15:41:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 08:03:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2020-02-10 14:44:48)
Lista wiadomości