logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WTÓRNIK TABLIC (Y) REJESTRACYJNYCH (Z ZACHOWANIEM NUMERACJI) W PRZYPADKU ICH UTRATY LUB ZNISZCZENIA
KARTA INFORMACYJNA
 
Wtórnik tablic (y) rejestracyjnych (z zachowaniem numeracji)
w przypadku ich utraty lub zniszczenia
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2020r., poz. 110),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r., poz. 2130 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2012r., poz. 481)

II. Wymagane dokumenty:

     Wypełniony wniosek  oraz:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablica (e) rejestracyjna - w przypadku zniszczenia,
 • oświadczenie właściciela o zagubieniu/kradzieży tablic (y),
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

III. Opłaty:

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, ul. Gostyńska 38, budynek A, parter (Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00) lub przelewem na konto: Bank Spółdzielczy w Kościanie 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

Warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego przelew jest prawidłowe wpisanie w tytule opłaty nr nadwozia(VIN)/podwozia lub ramy pojazdu

oraz wyszczególnienie wysokości opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 
Opłaty wynoszą:
- 93,00 zł (w tym opłata komunikacyjna  92,50 zł oraz opłata ewidencyjna
               0,50 zł) - w przypadku zamówienia 2 tablic samochodowych,
- 53,00 zł (w tym opłata komunikacyjna  52,50 zł oraz opłata ewidencyjna
               0,50 zł) - w przypadku zamówienia 1 tablicy samochodowej (pojazd posiada nowe tablice
               zmniejszone), motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,
- 43,00 zł (w tym opłata komunikacyjna  42,50 zł oraz opłata ewidencyjna
               0,50 zł) - w przypadku motorowerów.
 
Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.
 
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
Rozpatrzenie wniosku o wydanie wtórnika tablic następuje niezwłocznie po przedstawieniu wymaganych dokumentów.
Wtórnik tablic należy odebrać w terminie określonym przez osobę obsługującą.
 
Na okres konieczny do wykonania nowych tablic na wniosek właściciela wydaje się tablice tymczasowe i pozwolenie czasowe.
Więcej informacji:  tutaj
 
Sprawdź status swojego zamówienia na dowód rejestracyjny kliknij tutaj.
 
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Ewelina Pawłowska, Jagoda Kozłowska, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Skorczyk, Maria Łopuszewska
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również umówić tutaj .
 
VI. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje. 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2008-12-21 16:18:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 08:16:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2020-02-10 14:33:58)
Lista wiadomości