logo
ucho   logo bip
Wydział Komunikacji i Dróg
WYDAWANIE NOWYCH TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDU Z NOWĄ NUMERACJĄ W PRZYPADKU ICH UTRATY LUB ZNISZCZENIA
 KARTA INFORMACYJNA
Wydawanie nowych tablic rejestracyjnych pojazdu z nową numeracją
w przypadku ich utraty lub zniszczenia
 
 
I. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020r., poz. 110),
   
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017r., poz. 2355 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019r., poz. 2130 ze zmianami).

II. Wymagane dokumenty:

     Wypełniony wniosek oraz:

 • dowód rejestracyjny,
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,
 • tablica (e) rejestracyjna - podlegająca wymianie w przypadku jej zniszczenia
 • zaświadczenie z policji potwierdzające fakt zgłoszenia utraty tablic (y) rejestracyjnych, w przypadku kradzieży tych tablic (y),
 • oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, w przypadku zagubienia tablic (y) rejestracyjnych przez właściciela, określające okoliczności utraty tablic (y),
 • dowód tożsamości,
 • pełnomocnictwo  - w przypadku działania przez przedstawiciela,
 • dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC,
 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

III. Opłaty: 

Opłaty wnosi się w kasie Starostwa, budynek A, ul. Gostyńska 38, parter

(Godziny otwarcia kasy: poniedziałek 8.15 - 16.00, wtorek - piątek 7.15 - 14.00) lub przelewem na konto:

Bank Spółdzielczy w Kościanie 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040

 

Warunkiem uznania dokumentu potwierdzającego przelew jest prawidłowe wpisanie w tytule opłaty nr nadwozia(VIN)/podwozia lub ramy pojazdu

oraz wyszczególnienie wysokości opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 
 Opłaty wynoszą:
 
- 185,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  183,50 zł oraz opłata ewidencyjna
                 2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,
- 126,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  124,50 zł oraz opłata ewidencyjna
                 2,00 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników
                 rolniczych,
- 116,50 zł (w tym opłata komunikacyjna  114,50 zł oraz opłata ewidencyjna
                 2,00 zł) - w przypadku motorowerów.
 

Opłata za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie  nr 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004.

  
 
IV. Termin załatwienia sprawy
 
Wydanie nowych tablic rejestracyjnych z nową numeracją (a co za tym idzie również nowego dowodu rejestracyjnego) następuje w drodzedecyzji administracyjnej, z tym, że w przypadkach takich, po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonujerejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, wydając nowe tablice i zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momenciepozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.
 
Sprawdź status swojego zamówienia na dowód rejestracyjny kliknij tutaj.
 
V. Jednostka prowadząca sprawę
 
Wydział Komunikacji i Dróg
Budynek B Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, parter (sala obslugi nr 1)
Mirosław Kiniorski, Katarzyna Karolczak, Ewelina Pawłowska, Jagoda Kozłowska, Maciej Werner, Łukasz Szymański, Damian Szymański, Maria Łopuszewska
tel.  65 511 94 71, e-mail: komunikacja@powiatkoscian.pl
Obsługa interesantów: 
PONIEDZIAŁEK 8.30-16.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 16.00)
WTOREK - PIĄTEK 7.30-14.30 (przyjmowanie wniosków w sprawie rejestracji pojazdów do godziny 14.00).
 
W Wydziale Komunikacji i Dróg obowiązuje system przywoławczy, do którego bilety wydawane są w punkcie informacyjnym - tel. 65 512-14-20.
Na wizytę można się również umówić tutaj .
 
VI. Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michał Bączyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Bączyk (2008-12-21 16:07:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Katarzyna Karolczak (2015-01-23 08:16:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Katarzyna Karolczak (2020-02-10 14:32:11)
Lista wiadomości