logo
ucho   logo bip
Udostępnienie dokumentacji archiwalnej

Udostępnienie dokumentacji archiwalnej 

Podstawa prawna: §29 Instrukcji archiwalnej, stanowiącej załącznik nr 6 do Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

 

W przypadku konieczności uzyskania wglądu do akt sprawy lub kopii dokumentacji w sprawie, która została przekazana do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Kościanie należy złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji archiwalnej - wzór wniosku

 

Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych - szczegółowe informacje tutaj.

Sprawę załatwia: 

Wydział Organizacyjny 

Monika Kmieciak, pok. 119, tel. 65 512 08 25 wew. 45