logo
ucho   logo bip
Kultura, kultura fizyczna i turystyka
Konsultacje dot. projektu „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o d

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych uprzejmie informuje, iż zgodnie Uchwałą Nr 83/277/12 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

 

Po zapoznaniu się z dokumentem, prosimy wszystkich zainteresowanych o przekazanie swoich uwag i opinii drogą pisemną na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:  organizacje@powiatkoscian.pl.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 27 września 2012 r. do 9 października 2012 roku.

 

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.

Projekt Programu Współpracy na 2013 rok

Formularz zgłaszania uwag i opinii

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Sylwia Sałacka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (2012-09-27 12:57:23)
  • zaakceptowanie treści informacji: Sylwia Sałacka (2012-09-27 12:57:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Sylwia Sałacka (2012-09-27 12:57:23)
Lista wiadomości