logo
ucho   logo bip

Zarząd Powiatu Kościańskiego przedstawia ofertę Stowarzyszenia "Dodajmy Życia do Lat" w Kościanie na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą: "Wycieczka do Wrocławia i Wojsławic".

Uwagi do oferty można zgłaszać pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan; drogą elektroniczną na adres e-mailowy: anastazjasikora@powiatkoscian.pl, w terminie do 6 września 2016 r.

Szczegółowych informacji udziela Anastazja Sikora, Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, tel. 65 512-70 -67 wew. 20. 

Oferta Stowarzyszenia Dodajmy Życia do Lat w Kościanie

Ogłoszenie