logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2018 roku w formie powierzenia zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej i turystyki

uchwała

druk ofery