logo
ucho   logo bip

Zarząd Powiatu Kościańskiego podjął w dniu 7 stycznia 2019 roku uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu  ofert na wykonywanie w 2019 roku, w formie wspierania, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

Termin składania ofert upływa z dniem 29 stycznia 2019 roku.

Do pobrania:

Uchwała

Druk oferty