logo
ucho   logo bip

Program współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Monika Kustosz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kustosz (2018-11-21 10:05:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kustosz (2018-11-14 10:05:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Sylwia Sałacka (2020-08-04 12:16:03)