logo
ucho   logo bip
Program współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Monika Kustosz
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Kustosz (2018-11-21 10:05:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Kustosz (2018-11-14 10:05:23)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kustosz (2018-11-21 10:05:33)