logo
ucho   logo bip

Zarząd Powiatu Kościańskiego przedstawia ofertę Stowarzyszenia "Dać Pomoc" w Kościanie na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej pod nazwą: "Rehabilitacja kobiet po zabiegu amputacji piersi".

Uwagi do oferty można zgłaszać pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: barbaralakoma@powiatkoscian.pl, w terminie do 30 sierpnia 2016 r.

Szczegółowych informacji udziela Barbara Łakoma - inspektor Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, tel. 65 512 70 67 wew. 28.

Ogłoszenie

Oferta Stowarzyszenia Dać Pomoc w Kościanie