logo
ucho   logo bip

 

Na podstawie art. 89d ust. 1 ustawy o systemie oświaty (DZ.U.2016.1943 j.t. ze zmianami) Powiat Kościański ogłasza podstawową kwotę dotacji, o której mowa w art. 78b ust. 3 oraz statystyczną liczbę uczniów, o której mowa w art. 78c ust. 1.

 

ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH:

- podstawowa kwota dotacji - 1 237,15 zł,

- statystyczna liczba uczniów - 50.

 

ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH:

- podstawowa kwota dotacji - 3 044,89 zł,

- statystyczna liczba uczniów - 27.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Izabela Biernacka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anastazja Sikora (2017-01-10 14:00:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anastazja Sikora (2017-01-10 13:55:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anastazja Sikora (2017-01-10 14:00:37)