logo
ucho   logo bip
Sprawy obywatelskie
Wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku
KARTA INFORMACYJNA
 
WNIOSKU O WYDANIE POZWOLENIA NA SPROWADZENIE ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW Z OBCEGO PAŃSTWA DO MIEJSCA POCHÓWKU
 
 
I. Podstawa prawna
  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U, z 2007 r. Nr 249,poz.1866).
II. Wymagane dokumenty
  • Wniosek osoby najbliższej lub innej o wydanie pozwolenia z danymi osobowymi osoby zmarłej, określeniem miejsca pochówku oraz miejsca skąd zwłoki lub szczątki będą wywożone oraz środka transportu, w którym nastąpi przewiezienie zwłok.
III. Opłaty
Nie pobiera się.
IV. Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie.
V. Jednostka prowadząca sprawę
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, pokój nr 211, II piętro
p. Barbara Łakoma (w zastępstwie p. Beata Ratajczak)
tel. (065) 512 70 67 wew. 28
VI. Tryb odwołania
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Starosty Kościańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie
VII. Dodatkowe informacje
  • Wniosek o uzyskanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa składa się do Starosty właściwego dla miejsca pochówku zwłok lub szczątków.
  • Pozwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  • W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia, pozwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu.

Wniosek o pozwolenie na sprowadzenie zwłok i szczątków

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Sylwia Sałacka (2003-08-13 13:44:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Sylwia Sałacka (2008-10-02 12:21:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Sylwia Sałacka (2008-10-02 12:20:46)
Lista wiadomości