logo
ucho   logo bip
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kościańskiego