logo
ucho   logo bip
Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego za 2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego za 2018 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego za 2018 rok

Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Kościańskiego za 2018 rok - pdf

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Gajkowska (2020-06-03 14:51:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Renata Gajkowska (2020-06-03 14:51:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Gajkowska (2020-09-21 10:03:42)
Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Kościanie za 2018 rok

Bilans jednostki

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informacja dodatkowa

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Samoląg (2019-05-09 11:42:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Samoląg (2019-05-09 00:00:00)
Wykonanie budżetu powiatu kościańskiego za IV kwartał 2018 roku.

Sprawozdanie Rb-27s

Sprawozdanie Rb-28s

Sprawozdanie Rb-N

Sprawozdanie Rb-Z

Sprawozdanie NDS

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Samoląg (2019-04-29 13:25:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Samoląg (2019-04-29 13:24:57)
Sprawozdanie finansowe Powiatu Kościańskiego za 2018 rok

Bilans z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego

Bilans łączny

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Samoląg (2019-04-29 13:03:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Samoląg (2019-04-29 13:03:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Samoląg (2019-05-09 11:36:13)
Wykonanie budżetu powiatu kościańskiego za III kwartał 2018

Sprawozdanie Rb-27S

Sprawozdanie Rb-28S

Sprawozdanie Rb-NDS

Sprawozdanie Rb-N

Sprawozdanie Rb-Z

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Samoląg (2018-11-13 15:42:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Samoląg (2018-11-13 15:42:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Samoląg (2018-11-13 15:45:10)
Wykonanie budżetu powiatu kościańskiego za II kwartał 2018 roku.

Sprawozdanie Rb-27S

Sprawozdanie Rb-28S

Sprawozdanie Rb - NDS

Sprawozdanie Rb-Z

Sprawozdanie Rb-N

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Samoląg (2018-11-13 15:32:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Samoląg (2018-11-13 15:31:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Samoląg (2018-11-13 15:41:23)
Wykonanie budżetu powiatu kościańskiego za I kwartał 2018 roku.

Sprawozdanie Rb-27s

Sprawozdanie Rb-28s

Sprawozdanie Rb-NDS

Sprawozdanie Rb-N

Sprawozdanie Rb-Z

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Samoląg (2018-04-25 11:55:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Michał Samoląg (2018-04-25 11:50:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Samoląg (2020-06-03 11:50:51)