logo
ucho   logo bip
Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Kościanie za 2018 rok

Bilans jednostki

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informacja dodatkowa

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Samoląg (2019-05-09 11:42:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Samoląg (2019-05-09 00:00:00)