logo
ucho   logo bip
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Bilans z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego

Bilans łączny

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Michał Samoląg (2019-04-29 13:03:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Michał Samoląg (2019-04-29 13:03:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Michał Samoląg (2019-05-09 11:36:13)