logo
ucho   logo bip
Sprawozdania finansowe Starostwa Powiatowego w Kościanie za 2019 rok

Bilans jednostki

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu

Informacja dodatkowa

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Gajkowska (2020-06-03 13:38:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Renata Gajkowska (2020-06-03 13:38:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Gajkowska (2020-06-03 14:06:54)