logo
ucho   logo bip
Sprawozdanie finansowe Powiatu Kościańskiego za 2019 rok

Bilans z wykonania budżetu Powiatu Kościańskiego

Bilans łączny

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Gajkowska (2020-06-03 13:55:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Renata Gajkowska (2020-06-03 13:55:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Gajkowska (2020-06-03 14:11:13)