logo
ucho   logo bip
Podstawy prawne działania
podstawy prawne działania
Starostwo Powiatowe w Kościanie działa na podstawie następujących aktów prawnych:
 
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym

**********
 
Uchwały Nr 169/934/18 Zarządu Powiatu Kościańskego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie  Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kościanie 
 
**********
 Uchwały Nr XLI/387/18 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 10 października 2018 r. 
w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego 
 
 **********
Innych aktów prawnych regulujących ustrój i zadania samorządu powiatowego
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-07-17 14:52:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2015-09-04 07:59:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2018-11-26 11:49:59)