logo
ucho   logo bip
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo
 
Bezpieczeństwo ma na celu minimalizowanie ryzyka zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia obywatela.
 
Do zadań z zakresu bezpieczeństwa należy w szczególności:
 
1. Dokonywanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa powiatu;
2. Współpraca z właściwymi organami administracji zespolonej i niezespolonej  w
   zakresie bezpieczeństwa  i ochrony porządku publicznego;
3. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie  imprez masowych;
4. Zadania związane z obsługą i funkcjonowaniem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
5. Wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym w zakresie i na
     zasadach okreslonych w ustawach: o Policji, o Państwowej Strazy Pożarnej, o Państwowej
   Inspekcji Sanitarnej, o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w ustawie - Prawo budowlane
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Olejniczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2003-07-09 12:11:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2009-08-21 09:13:58)