logo
ucho   logo bip
Obrona cywilna
Obrona cywilna
Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej, dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, a także współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska naturalnego i usuwanie ich ewentualnych skutków.
 
Do zadań z zakresu obrony cywilnej w szczególności należy:
 
1. Ustalenie zadań z zakresu obrony cywilnej dla szefów obrony cywilnej gmin;
2. Opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej powiatu oraz innych planów o charakterze powiatowym;
3. Opiniowanie gminnych planów obrony cywilnej;
4. Organizowanie szkoleń, treningów i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej;
5. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
6. Tworzenie i sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem formacji obrony cywilnej do działania;
7. Prowadzenie działań upowszechniających problematykę obrony cywilnej i ochrony ludności;
8. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na terenie powiatu;
9. Planowanie i zaopatrywanie formacji w sprzęt techniczno-wojskowy.
 
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Olejniczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2003-07-09 10:54:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2011-04-08 07:58:13)