logo
ucho   logo bip
Ochrona informacji niejawnych
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Olejniczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2009-08-20 12:16:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2009-08-20 12:18:53)
Ochrona informacji niejawnych
Ochrona informacji niejawnych polega na  ograniczeniu dostępu do pewnych kategorii informacji i objecie ich specjalnym systemem bezpieczeństwa w celu ochrony podstawowych interesów Rzeczpospolitej Polskiej.
 
Do zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych w szczególności należy:
 
1. Zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
2. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;
3. Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
4. Opracowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji,
5. Przeprowadzenie postępowania sprawdzającego oraz szkolenie pracowników z zakresu informacji niejawnych;
6. Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
7. Prowadzenie kancelarii niejawnej: rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie dokumentów zawierających informacje niejawne;
8. Współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
9. Opracowanie "Szczególowych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji BSK".
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Olejniczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2003-07-09 12:45:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2011-04-08 07:33:23)