logo
ucho   logo bip
Sprawy obronne
SPRAWY OBRONNE
Do zadań z zakresu spraw obronnych w szczególnosci należy:

1.     organizacja i przygotowywanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym na szczeblu powiatu oraz zapewnienie warunków funkcjonowania organu wykonawczego na stanowisku kierowania,

2.     opracowanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Kościańskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  i  w czasie wojny oraz innych wymaganych dokumentów planistycznych,

3.      opracowywanie i aktualizacja Kart Realizacji Zadań Obronnych,

4.     opracowanie i aktualizacja dokumentacji Głównego Stanowiska Kierowania Starosty Kościańskiego i  Stałego Dyżuru,

5.      zapewnienie warunków realizacji zadań wynikających ze stanów gotowości obronnej państwa,

6.      tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych,

7.      planowanie środków finansowych na realizację zadań obronnych,

8.     organizowanie szkoleń, treningów i ćwiczeń z zakresu spraw obronnych,

9.     organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej,

10.  prowadzenie spraw związanych z Akcją Kurierską,

11.  realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych,

12.  realizacja zadań w ramach stałego dyżuru,

13. współdziałanie z organami administracji publicznej, zakładami opieki zdrowotnej i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania i realizacji zadań na potrzeby obronne państwa dotyczące wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia,

14. występowanie z wnioskiem o nałożenie świadczeń rzeczowych i osobistych na potrzeby obronne i obrony cywilnej.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Olejniczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (2009-08-20 12:51:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: (2009-08-20 14:11:31)