logo
ucho   logo bip
Biuro Kadr i Płac
Biuro Kadr i Płac

 

BIURO KADR I PŁAC

STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE

  

al. Tadeusza Kościuszki 22,

 64-000 Kościan

tel. 65 512-08-25  wew. 26

pok. 118

 

Godziny urzędowania:

w poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00

od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00

 

Kierownik Biura - Joanna Bardyan

 

 

Do podstawowych zadań Biura Kadr i Płac należy w szczególności:

 • prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z wyjątkiem akt i spraw dotyczących kierowników szkół i placówek oświatowych;
 • prowadzenie spraw związanych z naborem i zatrudnianiem pracowników; 
 • prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy pracowników;
 • prowadzenie zbioru opisu stanowisk pracy w starostwie;
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz legitymacji służbowych;
 • prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem wiedzy i kwalifikacji zawodowych przez pracowników;
 • prowadzenie spraw związanych z okresowymi ocenami kierowników komórek organizacyjnych starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
 • prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi staroście oraz oświadczeniami o prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • prowadzenie spraw dotyczących dyscypliny pracy i czasu pracy;
 • załatwianie spraw związanych z odpowiedzialnością porządkową i dyscyplinarną pracowników;
 • prowadzenie spraw dotyczących urlopów pracowników, w tym urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych oraz związanych z rodzicielstwem;
 • prowadzenie we współpracy z Wydziałem Organizacyjno - Inwestycyjnym spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami;
 • współdziałanie z Wydziałem Organizacyjno - Inwestycyjnym w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenie spraw związanych z odbywaniem praktyk zawodowych przez uczniów i studentów oraz staży przez osoby bezrobotne skierowane przez powiatowy urząd pracy;
 • prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami pracowników starostwa;
 • przygotowywanie materiałów do projektu budżetu powiatu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy;
 • sporządzenie sprawozdań i informacji dotyczących zatrudniania i wynagradzania;
 • prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
 • naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego;
 • rozliczanie wynagrodzeń osob fizycznych z tytułu umów cywilnoprawnych;
 • rozliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników;
 • zgłaszanie pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;
 • prowadzenie spraw związanych z wpłatami na PFRON.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Schwarz (2003-08-07 13:14:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Schwarz (2014-12-19 08:46:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Schwarz (2014-12-19 08:46:07)